Efektywność procesu nitryfikacji jest jednym z ważniejszych parametrów w biologicznym oczyszczaniu ścieków. W artykule opisano sukcesję bakterii nitryfikacyjnych w początkowej fazie rozruchu oczyszczalni ścieków.

Jeszcze o nitryfikacji oczami biologa. Sukcesja nitryfikatorów w nowo otwartej oczyszczalni ścieków, A. Pajdak-Stós, E. Fiałkowska, J. Fyda, R. Babko

Celem tej pracy jest przedstawienie regulacji rzeki Rawy w aspekcie przyrodniczo geograficznym, ekonomicznym, technicznym i prawnym.

Gospodarka wodna na przykładzie regulacji rzeki Rawy

Problemy związane z czystością wód Rawy pozostały niezmienne od prawie 150 lat. Podstawowym założeniem autorów monografii było zebranie wszelkiego rodzaju dokumentacji na temat rzeki Rawy rozproszonej w rożnych zbiorach.

Monografia rzeki Rawy